A Községi Könyvtár – mint a település nyilvános könyvtári szolgáltató helye – feladatának tekinti, hogy az érdeklődők legszélesebb köre számára biztosítsa a magyar és az egyetemes kultúra kincseinek megismerését, a folyamatos önművelést, a színvonalas szórakozást, a szabadidő hasznos eltöltését. Ennek érdekében támogatja:

 • az egyéni tanulást, önképzést,
 • állampolgári jogok gyakorlásához szükséges közhasznú ismeretek megszerzését,
 • a település és környéke természeti értékeinek, kulturális és néprajzi hagyományainak bemutatását, gyűjtését,
 • a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozók, valamint a hátrányos helyzetűek (vakok, gyengén látók, mozgásukban korlátozottak) ellátását,
 • a gyermekek olvasási kultúrájának, önálló ismeretszerzésének segítését.

(A Könyvtár Küldetésnyilatkozata)

 

A könyvtár szolgáltatásai

 • könyvkölcsönzés
 • könyvtárközi kölcsönzés
 • folyóirat-kölcsönzés
 • újságok, folyóiratok helyben olvasása
 • internet-hozzáférés
 • könyvtári rendezvények

A könyvtár honlapja: http://konyvtarzselicszentpal.blogspot.com/