Projekt Azonosító: TOP-1.4.1-19-SO1-2019-00007
A projekt címe: Bölcsőde létesítése Zselicszentpál községben
Támogatás összege: 189.305.851 Ft
A Támogatás intenzitása: 100 %
A projekt összköltsége: 205.888.396 Ft
A projekt tényleges befejezése: 2023.10.10.

 

A projekt során12 férőhelyes egycsoportos bölcsőde az előírásoknak megfelelő kialakítása történt
meg. Az épületben akadálymentes öltöző-átadó, hozzá kapcsolódó gyermek fürdő és a min 3 m2/fő
méretű csoportszoba, elkülönített tárolóval került kialakításra. Ezekhez kapcsolódóan kialakítottunk
egy melegítő konyhát, személyzeti és akadálymentes wc-t, valamint többfunkciós, szintén
akadálymentesített foglalkoztató-nevelői szobát. Külső megközelítéssel került elhelyezésre egy
udvarról megközelíthető gyermek mosdó és a bejárat előtt babakocsi tároló. A fenti helyiségeken túl
akár felső szinten mosókonyha, étkező-pihenő helyiség, személyzeti öltöző max. 3 fő női dolgozó
részére és egy iroda került kialakításra.
A csapadékvíz elvezetés zárt rendszerben a telek nyugati oldalán húzódó, szintén az Önkormányzat
tulajdonában levő csapadékvíz elvezető árokba került elvezetésre, az árkot a befolyásnál beton
mederlapokkal megerősítettük.
A tervezett épület déli (világos, meleg oldal) földszintes szárnyában helyeztük el a gyermekek által
használt helyiségeket. Az északi tetőtér beépítéses szárny földszintjére kerültek a melegítőkonyha, a
foglalkoztató és az akadálymentes megközelítési követelményekkel rendelkező helyiségek, szociális
kiszolgálóhelyiségek. A két szárny között helyezkedik el a bejárat és öltöző-átadó tér. A tetőtérbe,
mivel a munkakör betöltésében kizárt mozgáskorlátozott személy alkalmazása, a dolgozók kiszolgáló
helyiségei – étkező, mosoda, öltöző, iroda és raktárak – kerültek. A csoportszoba feletti padlástér
megközelítését külső lépcsőházból oldjuk meg. A bölcsőde a projekt során teljes körűen berendezésre
került, a működéshez szükséges eszközök (játékok, fejlesztési eszközök, edények, szükséges
háztartási gépek) beszerzése megtörtént.
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek
szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 47. § (2)
bekezdése szerint a bölcsőde tervezésénél, illetve más épületből történő kialakításánál, átalakításánál
az országos településrendezési és építési követelményekről szóló kormányrendelet előírásainak és a
nevelési intézmények tervezési előírásairól szóló MSZ 24210 szabványnak vagy azzal egyenértékű
más műszaki megoldásnak az alkalmazásával jártunk el.