Projekt megnevezése: Zselicszentpál, Kányavári út útépítése
Projekt azonosító: 3295253775
Támogatás összege: 105,94 millió Ft
Támogatás intenzítása: 95 %
Projekt befejezése: 2024.01.29.

 

1. Helyszínrajzi kialakítás

A felújított földút 1015 fm hosszú. A vonalvezetése, tengelye követi a kialakult helyzetet. A változtatásra, módosításra a rendelkezésre álló hely szűke, a horhós keresztmetszet miatt nem volt lehetőség. Az út 0+000 szelvénye a Fő utca meglevő szilárd burkolatához csatlakozik.

 

2. Magassági vonalvezetés

Az út magassági vonalvezetése nagyban befolyásolja a szállítási és a fenntartási költségeket. A mezőgazdasági utak az alacsony tervezési sebesség miatt rugalmasan tudják követni a terep alakulását. Az út magassági vonalvezetését emelkedőkből, lejtőkből, homorú és domború ívek sorozatából alakítottuk ki. A felújítandó út területén rézsűképzés nem történt, a hossz-szelvény az eredeti vonalvezetést követi.

 

Az út a 0+000 – 0+100 szelvényig a legmeredekebb, először 8,6%, majd 10,7%-os emelkedéssel. Ezután az út emelkedése a 0+300-as szelvényig csökken, majd folyamatosan emelkedik, 9,8%-os emelkedésig a 0+450-es szelvényig. Innentől viszonylag egyenletesen emelkedik 2% és 5% körüli értékekkel.

 

3. Keresztmetszet kialakítása és csapadékvíz elvezetés megoldása

 

A keresztszelvényekből jól látszik, hogy a felújított út egy több évtized alatt kialakult horhóban halad. A helyhiány miatt az út korona szélessége 3,0 méter, ami egyben a burkolt szélességét is jelenti. A kétirányú forgalom miatti kitérőket a telekbejárók biztosítják.

 

Az út meredeksége és a vízelvezetés megoldása miatt egy beton burkolatú, egy oldalra eső, út került kialakításra. A 0+000 – 0+784 szelvények között az út oldalára betonba rakott terméskő folyóka került kialakításra. Ennek szélesség 50 cm, mélysége 15 cm, vastagsága 30 cm. Az út oldalesése 2%-os, így az út maga a folyókával együtt az esetek többségében megfelelően biztosítja a csapadék elvezetését. Más kivezetési lehetőség híján ezzel a módszerrel lehet biztosítani a csapadékvíz károkozás nélküli elvezetését. A 0+784 – 1+015 szelvények között beton gerendába rakott kiemelt szegély biztosítja a víz elvezetését.

 

Az út 0+000 szelvényében egy 8 fm hosszú 60 cm széles rácsos víznyelős, hordalékfogós áteresz biztosítja a víz összegyűjtését. Az út utolsó métereiben a burkolatot kiterítésre került, hogy lepelszerűen érjen a rácsos víznyelőhöz. Innen egy Ø50 cm átmérőjű beton áteresz engedi tovább az önkormányzati tulajdonú útmenti árokba. A rácsos áteresz után az út a Fő utca meglevő, aszfaltos burkolatához csatlakozik. 

 

Útpályaszerkezet: 20 cm vastag CP 3,5/2,5 jelű pályaburkoló beton 

20 cm vastag zúzottkő NZ 32/50

Folyóka: 50 cm széles, 15 cm mély, 30 cm vastag betonba rakott terméskő C16/20