Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-16-SO1-2019-00032

Kedvezményezett: Zselicszentpál Községi Önkormányzat

A projekt tervezett összköltsége: 35.000.000 Ft

Az elnyert támogatás összege: 35.000.000 Ft

Tényleges bekerülési költség és támogatás: 34 974 576 Ft

Támogatási intenzitás: 100 %

A projekt tényleges befejezése: 2022.10.31.

 

Zselicszentpál Község Kaposvár Megyei Jogú Várostól 6 km-re délre a 67-es Szigetvár-Kaposvárt összekötő főközlekedési út mellett fekszik. Lélekszáma megközelíti a 450 főt és egy jelenleg is épülő új utcának köszönhetően folyamatosan gyarapodik. A településen ez az egy önkormányzati tulajdonú épület található, amely közösségi funkciót tölt be. Itt működik a Polgármesteri Hivatal, a Községi Könyvtár, a háziorvosi és védőnői rendelő, a közmunkások pihenője, a falugondnoki szolgálat irodája, egy konferenciaterem és a házasságkötő terem. Az épület 1923-ban épült, az 1980-as évek elejéig iskolaként működött, ezt követően több átalakításon esett át annak érdekében, hogy a jelenlegi funkcióját betöltse.

A projekt megvalósítása során egyrészt egy modernebb, korszerűbb környezet került kialakítása, másrészt a fenntartási költségek csökkentése történt. A meglévő fosszilis (szén, fa) tüzelőanyag kiváltásra került, helyette napelemmel előállított villanyáram fűt. Megtörtént a külső határolószerkezetek szigetelése és a külső nyílászárók cseréje is. Mindezek eredményeként jóval költséghatékonyabb lett az épület fenntartása és minimálisra csökkent a környezeti terhelés. A megújuló energiával abszolút környezetbarát módon lehet üzemeltetni a Közösségi Házat. 

A felhívás szerinti pályázatban szereplő választott intézkedések energetikai szakember, a projektbe bevont mérnök és műszaki ellenőr Francz Ottó javaslatán alapulnak, aki elsődlegesen a környezetterhelés csökkentésével egyidejű energetikai korszerűsítést javasolt, amely a megújuló energia előállítására majd felhasználására épít.

A projekt elsődleges célkitűzése az energetikai szakember által javasolt megújuló energia előállítását és felhasználást célzó energetikai beruházás. A projektben kimutatott eredmények és hatások egy olcsóbban üzemeltethető, modernebb épületet irányoznak elő. 

A projekt megvalósult műszaki tartalma: 

a külső határolószerkezetek szigetelése, ideértve az épület alatt lévő pince, a lábazat, illetve a zárófödém szigetelését is. 

külső nyílászárók cseréje.

napelemrendszer felszerelése.

fűtéskorszerűsítés, villanykazán beszerzése.

Továbbá a fenti munkákkal kapcsolatos járulékos javítás, korszerűsítés elvégzése.

A projekt végrehajtása: 

előkészítés, tervezés bevont szakember közreműködésével (Francz Ottó mérnök)

projektmenedzsment megbízás alapján a Simonfai KÖH köztisztviselői által 

műszaki ellenőrzés bevont műszaki ellenőrrel

kivitelezés közbeszerzésben vagy árajánlatkérésben kiválasztott kivitelezővel

Üzemeltetés: Zselicszentpál Községi Önkormányzat végzi.