Zselicszentpál belterületi vízrendezés

 

Projekt megnevezése: Zselicszentpál belterületi vízrendezés

Pályázati kiírás megnevezése: TOP-2.1.3-15-SO1 - Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések

Projekt helyszíne (település): Zselicszentpál

Projekt összköltség: 58 398 070 .- HUF

Ebből vissza nem térítendő támogatás: 58 398 070 .- HUF

Támogatás aránya: 100 %Támogatás aránya: 100 %

Támogatási döntés dátuma: 2017.09.07

Megvalósítás terezett kezdete: 2018.02.21

Megvalósítás tervezett vége: 2019.06.21

A megvalósítás tényleges befejezése: 2020.02.14

 

 

Az Önkormányzat alapvető célja, hogy a település környezetbiztonságát növelje, a helyi vízkár veszélyeztetettséget csökkentse és megelőzze, egyúttal javítsa a környezet állapotát. A projektgazda mindezt, mint települési önkormányzat valósítja meg, így a feladatkörébe tartozó belterületi vízrendezést a belterületre hullott csapadék rendezett és kártétel nélküli elvezetése érdekében teszi meg a szükséges lépéseket. A projekt megvalósulása további fejlesztéseket is eszközöl a településen. A projekt közvetlen célja a sürgős vízelvezetési problémák megoldása. A projekt közvetett célja a település környezetbiztonságának növelése, a belvíz veszélyeztetettség csökkentése, az infrastruktúra állapotának javítása, illetve a hiányzó infrastruktúra kiépítése, illetve ezek által a lakossági elégedettség növelése. A települések belső képének javítása is fontos feladat, hiszen fontos szempont ez az ún. „aprófalvak” esetében is, ahol a népesség kötődésének egyik alappillére az élhető, gondozott, egészséges környezet. Így a program célja a felszíni vízelvezetés (árok, burkolt árok, csapadékcsatorna) hálózatának fejlesztése és a települési zöldterületek optimalizálása, állapotának javítása, illetve a nagy zöldfelület-igényű területek rekonstrukciója.

 

palyazat.png

Magyar Falu Program