A projekt címe: Zselici kerékpáros-turisztikai hálózat kialakítása és fejlesztése
Projekt azonosító: TOP-1.2.1-15-SO1-2016-00015
A projekt teljes költsége: 1.560.000.000 Ft
A támogatás összege: 1.560.000.000 Ft
Támogatási intenzitás 100 %
A projekt kezdete: 2017. 08. 01.
A projekt tényleges befejezése: 2023.12.30.

 

Projekt célja: A Zselici tájegység turisztikai attrakciót összekötő, lehetőség szerint a kaposvári
meglévő kerékpárutakhoz csatlakozó, kerékpárút építése 8 település összefogásában és közigazgatási
területén. A megépült útvonal mindkét végén kaposvári meglévő kerékpárúthoz csatlakozik, a teljes
nyomvonal Szenna-Patca-Szilvásszentmárton-Bőszénfa-Simonfa-Zselickisfalud-Zselickislak
településeket és az itt elhelyezkedő turisztikai attrakciókat érinti. A kerékpárút mentén 6 településen
kerékpáros pihenő, ezen belül 2 községben szerviz és kölcsönző, 1 helyen szerviz is létesül. A
kerékpárút építése során meglévő kerékpárutakra, vegyes forgalmi utakra és az erdőgazdaság üzemi
útjaira alapozva több, mint 50 km jól kerékpározható, döntően csodálatos természeti környezetben,
erdőben használható út létesült.
Jelen projekt a Simonfai Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó települések összefogásaként került
megvalósításra, 8 település és a Hivatal konzorciumi formában pályázott a "Zselicet" átívelő
kerékpárút létrehozására. Ezzel elindulhat a "Bringázz a Zselicben" mozgalom, amely a tájegység főbb
nevezetességeit kerékpárral teszi elérhetővé, összekötve Kaposvárral mindkét végén, egy új aktív
turisztikai útvonalat létrehozva Somogy megyében.
Több turisztikai szereplő együttműködésén alapuló területileg komplex fejlesztést hoztunk létre,
ezáltal térségileg integrált fejlesztés, rendelkezésre álló turisztikai források hatékony felhasználása, a
turisztikai együttműködések szélesítése, turisztikai vonzerők hálózatosodása, a kisebb turisztikai
potenciállal rendelkező települések vonzerői egységes tematika alá rendezése valósult meg.
Önállóan nem támogatható tevékenységként megvalósult eszközbeszerzés is, melyben
kölcsönözhető kerékpárokat szereztünk be, valamint az attrakciók közvetlen környezetének
parkosítás, információs táblák, pihenőhelyek, kerékpár parkolók, tárolók és támaszok fejlesztése is
megtörtént.
Akadálymentesítés az épületek tekintetében mindenhol megtörtént. A sikeres megvalósításhoz
elengedhetetlen a marketing tevékenység, így a fejlesztett turisztikai attrakció piacra viteléhez
kapcsolódó üzleti marketingtevékenység, promóció, marketingkampány valósult meg, hiszen ezáltal
tudjuk biztosítani a tervezett kihasználtságot és a turisták számának növelését a Zselici tájegységben.
Energiahatékonysági intézkedések a pihenőhelyek környezetében megvalósult, a nyilvánosság
biztosítása a kötelező tartalomnak megfelel.
A projekt eredményeként létrejött Zselici kerékpáros-turisztikai hálózat egy megközelítőleg 50 km-es
kerékpározási lehetőséget kínáló körbejárható túraútvonal, amely a Zselici tájvédelmi körzet
gyönyörű természeti értékein halad keresztül gyakori pihenőkkel, valamint kiépített magas
színvonalú kerékpáros szolgáltatásokkal (kerékpár kölcsönzés, szerviz, mosó, tárolók, stb.). Az
útvonalhoz mindemellett gazdag kulturális és ökoturisztikai attrakció kínálat kapcsolódik. A projekt
kapcsolódik már létező attrakciókhoz, azokat fűzi fel egy hálózatra.
A fejlesztés jelentős turisztikai forgalommal rendelkező attrakciókat köt össze, pl. Patca Katica-tanya,
Szenna Falumúzeum, Bőszénfai Szarvasfarm, a Zselici erdő turisztikai építményei (Ezüsthársas, Zselici
Csillagpark, Kardosfai Kastély, kilátó, egyéb pihenőhelyek). Patca és Szenna Önkormányzata, mint
konzorciumi partnerek, tagjai a helyi regisztrált TDM szervezetnek.

A projekt üzleti lehetőséget biztosít KKV-k számára, közvetlenül a kerékpáros pihenőhelyek
üzemeltetése, közvetve a megnövekedett látogatószám pl. vendéglátó/szálláshelyeken történő
kiszolgálása révén. A konzorcium emellett szakmai együttműködést valósít meg a turizmusban
érintett szervezetekkel és a vállalkozásokkal.
A helyi TDM szervezettel egyeztetett részletes marketingstratégia készült.
A fejlesztéssel érintett település önkormányzatainak idegenforgalmi adóbevétele (IFA) eléri éves
szinten az 1 millió forintot.
A támogatott létesítmények egész évben, legalább az év 270 napján nyitva fognak tartani. A
főszezonban heti 5 napon, naponta min. 8 órában lesz a nyitvatartás, a szünnap nem esik majd
szombatra, vasárnapra és ünnepnapra. Az attrakciók környezetében a parkolás, vízvételi lehetőség és
szelektív hulladékgyűjtés megoldott. A kerékpáros-turisztikai útvonalhálózat fejlesztése turisztikai
attrakciókhoz kapcsolódik, konzorcium tagjai vállalták a rájuk eső szakaszok karbantartását a
fenntartási időszakban.